Khởi công xây dựng cầu Cần Giờ vào năm 2022

 

Khởi công xây dựng cầu Cần Giờ vào năm 2022

Cầu Cần Giờ nối huyện Cần Giờ với trung tâm TP.HCM có kinh phí xây dựng hơn 5.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 năm xây dựng.